Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

ΚΟΥΜΠΑΛΙΣΤΑ

Η ΚΟΥΜΠΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΤΟ 1927

Δεν υπάρχουν σχόλια: